Leveransvillkor

Leverans

Classic Wheels Sweden AB skickar samtliga försändelser med full spårbarhet till kundens närmaste uthämtningsställe, när försändelsen finns på utlämningsstället får mottagaren en avisering om att boka utkörning eller hämta på uthämtningsstället.
Leverans till företag sker endast till företagets registrerade adress.

Kom ihåg att kontrollera godset för att upptäcka ev. transportskador innan ni skriver under frakthandlingarna.
Anmäl synliga skador direkt till transportören.
Avemballera godset helst samma dag och kontakta oss omgående om dolda skador upptäcks.

Ansvar vid förlängd leveranstid

Vi ansvarar inte för leveranssvårigheter som beror på tredje part som till exempel leverantörer, speditionsföretag och liknande.